Duhovna muzika

Sveti Sava / Žitije, služba, beseda

Sveti Sava - žitije, služba, beseda

Sveti Sava
Žitije, služba, beseda
/
CD210

 1. Himna 4:17
 2. Tropar Sv.Simeonu 1:32
 3. Žitije Sv.Save 8:32
 4. Stihira Svetom Savi 1:41
 5. Stihira Svetom Savi 1:30
 6. Stihira treća Svetom Savi 1:45
 7. Tropar Sv.Savi 2:35
 8. Kondak Sv.Savi 1:45
 9. Prezrev nižnjaja 5:53
 10. Veličanije 3:35
 11. Tropar, glas 8. 1:45
 12. Svetilan 1:07
 13. Veličanije 2:00
 14. Um vaperiv 4:54
 15. Školska slava 6:54
 16. Sveti Sava 2:21
 17. Svetosavska beseda prep. Avve Justina u man. Ćelije 1966 24:46